EHC Filtersystemen

Uitlaatgas en EHC filters

EHC Filtersystemen worden vervaardigd in standaardseries, maar we bieden ook oplossingen op maat.

Uitlaatgassen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn.  Met het blote oog kunnen we stofdeeltjes tot 20 micron zien (ter vergelijking een menselijk haar is ca 70 micron dik).  Dit zorgt regelmatig voor een verkeerde inschatting rond het gevaar van uitlaatgassen.  Bij moderne "schone" dieselmotoren is 90% van de uitlaatgasstofdeeltjes kleiner dan 1 micron.  Erger nog , een moderne dieselmotor produceert 15 tot 35 maal meer fijne stofdeeltjes.

Roet en andere stofdeeltjes kunnen eenvoudig verwijdert worden dmv een roetfilter.  Roetfilters bestaan in verscheidene types, dit om een oplossing te kunnen bieden aan de verschillende omstandigheden waaronder de roetfilters dienen te werken.

Lees verder ..

Contacteer ons